Τρίτη 19 Σεπτέμβριος 2017
Facebook
Linkedin
Googleplus

Πώς υπολογίζεται το 0,24 μιας επιχείρησης;

Υπολογισμός ΛΑΕΚ 0,24

 

 

Υποθέτουμε ότι μια εταιρεία για το 2014 κατέβαλε 1.200€ συνολικά για μισθοδοσία εργαζομένων με ΙΚΑ. Το ποσό που δικαιούται να απορροφήσει για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι 2.016€  (δηλαδή το 70% * 0,24% των ακαθάριστων αποδοχών).

Το ποσό της επιδότησης προκύπτει ως εξής:

20 εργαζόμενοι χ 14 μισθοί χ 1.200 μικτές αποδοχές χ 0,0024 χ 0,70 = 564,48 €

Σημείωση

Για το έτος 2014 το κονδύλι θα είναι λίγο μεγαλύτερο καθώς ο συντελεστής 0,45% μετατράπηκε σε 0,24% από την 01/07/2014 και εξής. Για το πρώτο εξάμηνο βάσει εισφορών ο συντελεστής παρέμεινε 0,45%.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για τις ετήσιες αποδοχές υπολογίζουμε τους 14 μισθούς όλων των υπαλλήλων που έχουν μισθοδοσία ΙΚΑ.

 

 

Πώς υπολογίζεται το ποσό επιδότησης ΛΑΕΚ 0,24 του κάθε σεμιναρίου
Τρίτη, 03 Φεβρουαρίου 2015
Για κάθε σεμινάριο το ΛΑΕΚ δίνει 33€ ανά άτομο ανά ώρα. Παράδειγμα:Υποθέτουμε ότι μια εταιρεία έχει 20 εργαζόμενους και 5 από αυτούς θα παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο συνολικής διάρκειας 8 διδακτικών ωρών.Για κάθε... Read More...
Επισήμανση για τις εισφορές των επιχειρήσεων
Δευτέρα, 02 Φεβρουαρίου 2015
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη με αριθμ. 4963/51/25-11-2008 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, (ΦΕΚ Β΄2396), για επιστροφή από τον ΟΑΕΔ του ποσού που αντιστοιχεί στην εισφορά 0,24%, την οποία καταβάλλουν οι εργοδότες υπέρ του Ειδικού... Read More...
Τι δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2015;
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015
Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2015, διαμορφώνεται ως εξής: * Το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2015,... Read More...
Έναρξη προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24% έτους 2015
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015
Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τη με αριθμ. 3540/59/9.12.2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και τη με αριθμ. 703/45/2.12.2014 διατύπωση γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ (ΦΕΚ 3476/τεύχος β΄/23.12.2014), οι δικαιούχοι του πόρου ΛΑΕΚ μπορούν να ξεκινήσουν την... Read More...
Έναρξη Διαδικασίας Αποπληρωμής Προγραμμάτων Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2012
Τετάρτη, 04 Ιουνίου 2014
 Για την αποπληρωμή των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2012 οι επιχειρήσεις πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στις δαπάνες των προγραμμάτων όπως αυτά αναφέρονται στην εγκύκλιο. Είναι... Read More...
6 λόγοι για να αξιοποιήσετε την επιστροφή της εισφοράς 0,45%
Πέμπτη, 06 Μαρτίου 2014
Αξιοποιήστε την επιστροφή της εισφοράς 0,45 μέσω της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης του προσωπικού σας, για τους παρακάτω λόγους: Η εκπαίδευση του προσωπικού θα βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην... Read More...

Εγγραφείτε στο Newsletter