Τρίτη 19 Σεπτέμβριος 2017
Facebook
Linkedin
Googleplus

Επισήμανση για τις εισφορές των επιχειρήσεων

 

Επισήμανση για τις εισφορέςΕπισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη με αριθμ. 4963/51/25-11-2008 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, (ΦΕΚ Β΄2396), για επιστροφή από τον ΟΑΕΔ του ποσού που αντιστοιχεί στην εισφορά 0,24%, την οποία καταβάλλουν οι εργοδότες υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε), απαιτείται οι επιχειρήσεις που διαθέτουν το ως άνω ποσό για τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση του Λογαριασμού για τη Απασχόληση και την Επαγγελματική κατάρτισης (ΛΑΕΚ),να μην οφείλουν εισφορές προς τον ΕΛΠΕΚΕ ή προς τον Ειδικό Λογαριασμό Ενίσχυσης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (άρθρο 2 παρ.1 του Ν.1766/1988), τα ποσά του οποίου, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 7 του Ν.2224/1994, πρέπει να παρακρατούνται υπέρ του ΟΑΕΔ.

Τα ως άνω οφειλόμενα ποσά μετά του νομίμου τόκου αυτών συμψηφίζονται με τα μη καταβληθέντα ποσά αποπληρωμής των επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ μέχρι πλήρους εξοφλήσεως των οφειλών.

 

 

 

Πώς υπολογίζεται το ποσό επιδότησης ΛΑΕΚ 0,24 του κάθε σεμιναρίου
Τρίτη, 03 Φεβρουαρίου 2015
Για κάθε σεμινάριο το ΛΑΕΚ δίνει 33€ ανά άτομο ανά ώρα. Παράδειγμα:Υποθέτουμε ότι μια εταιρεία έχει 20 εργαζόμενους και 5 από αυτούς θα παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο συνολικής διάρκειας 8 διδακτικών ωρών.Για κάθε... Read More...
Πώς υπολογίζεται το 0,24 μιας επιχείρησης;
Δευτέρα, 02 Φεβρουαρίου 2015
    Υποθέτουμε ότι μια εταιρεία για το 2014 κατέβαλε 1.200€ συνολικά για μισθοδοσία εργαζομένων με ΙΚΑ. Το ποσό που δικαιούται να απορροφήσει για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι 2.016€  (δηλαδή το 70% * 0,24%... Read More...
Τι δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2015;
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015
Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2015, διαμορφώνεται ως εξής: * Το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2015,... Read More...
Έναρξη προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24% έτους 2015
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015
Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τη με αριθμ. 3540/59/9.12.2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και τη με αριθμ. 703/45/2.12.2014 διατύπωση γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ (ΦΕΚ 3476/τεύχος β΄/23.12.2014), οι δικαιούχοι του πόρου ΛΑΕΚ μπορούν να ξεκινήσουν την... Read More...
Έναρξη Διαδικασίας Αποπληρωμής Προγραμμάτων Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2012
Τετάρτη, 04 Ιουνίου 2014
 Για την αποπληρωμή των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2012 οι επιχειρήσεις πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στις δαπάνες των προγραμμάτων όπως αυτά αναφέρονται στην εγκύκλιο. Είναι... Read More...
6 λόγοι για να αξιοποιήσετε την επιστροφή της εισφοράς 0,45%
Πέμπτη, 06 Μαρτίου 2014
Αξιοποιήστε την επιστροφή της εισφοράς 0,45 μέσω της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης του προσωπικού σας, για τους παρακάτω λόγους: Η εκπαίδευση του προσωπικού θα βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην... Read More...

Εγγραφείτε στο Newsletter