Τρίτη 19 Σεπτέμβριος 2017
Facebook
Linkedin
Googleplus

Πώς υπολογίζεται το ποσό επιδότησης ΛΑΕΚ 0,24 του κάθε σεμιναρίου

ΛΑΕΚ

Για κάθε σεμινάριο το ΛΑΕΚ δίνει 33€ ανά άτομο ανά ώρα.

Παράδειγμα:
Υποθέτουμε ότι μια εταιρεία έχει 20 εργαζόμενους και 5 από αυτούς θα παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο συνολικής διάρκειας 8 διδακτικών ωρών.
Για κάθε συμμετέχοντα το ΛΑΕΚ θα επιστρέψει στην επιχείρηση: 33€ x 8 ώρες = 264,00€
Συνολικά η επιχείρηση θα λάβει: 264,00€/συμμετέχοντα x 5 συμμετέχοντες = 1.320,00€.

Επισήμανση για τις εισφορές των επιχειρήσεων
Δευτέρα, 02 Φεβρουαρίου 2015
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη με αριθμ. 4963/51/25-11-2008 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, (ΦΕΚ Β΄2396), για επιστροφή από τον ΟΑΕΔ του ποσού που αντιστοιχεί στην εισφορά 0,24%, την οποία καταβάλλουν οι εργοδότες υπέρ του Ειδικού... Read More...
Πώς υπολογίζεται το 0,24 μιας επιχείρησης;
Δευτέρα, 02 Φεβρουαρίου 2015
    Υποθέτουμε ότι μια εταιρεία για το 2014 κατέβαλε 1.200€ συνολικά για μισθοδοσία εργαζομένων με ΙΚΑ. Το ποσό που δικαιούται να απορροφήσει για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι 2.016€  (δηλαδή το 70% * 0,24%... Read More...
Τι δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2015;
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015
Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2015, διαμορφώνεται ως εξής: * Το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2015,... Read More...
Έναρξη προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24% έτους 2015
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015
Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τη με αριθμ. 3540/59/9.12.2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και τη με αριθμ. 703/45/2.12.2014 διατύπωση γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ (ΦΕΚ 3476/τεύχος β΄/23.12.2014), οι δικαιούχοι του πόρου ΛΑΕΚ μπορούν να ξεκινήσουν την... Read More...
Έναρξη Διαδικασίας Αποπληρωμής Προγραμμάτων Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2012
Τετάρτη, 04 Ιουνίου 2014
 Για την αποπληρωμή των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2012 οι επιχειρήσεις πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στις δαπάνες των προγραμμάτων όπως αυτά αναφέρονται στην εγκύκλιο. Είναι... Read More...
6 λόγοι για να αξιοποιήσετε την επιστροφή της εισφοράς 0,45%
Πέμπτη, 06 Μαρτίου 2014
Αξιοποιήστε την επιστροφή της εισφοράς 0,45 μέσω της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης του προσωπικού σας, για τους παρακάτω λόγους: Η εκπαίδευση του προσωπικού θα βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην... Read More...

Εγγραφείτε στο Newsletter